Tausta

Miten talo kuuluu rakentaa?

Rakentaminen kärsii tehottomuudesta, koska tuottavan tekemisen edellytykset täyttyvät vain osan ajasta. Mielestämme ongelma johtuu siitä, että sadoista muuttujista koostuva prosessi on jätetty vajailla tiedoilla sekä ristiriitaisin intressein toimivien ihmisten ratkaistavaksi.

Jotta tulevaisuus näyttäisi valoisammalta, lähdimme mallintamaan rakennustuotantoa sekä luomaan koneella optimoituja tuotantosuunnitelmia.

Faktat pöytään.

Toiselle parempi on välillä toiselle huonompi, mutta neuvottelua voidaan tasapainottaa tuomalla molempien näkemysten vaikutukset esiin.

Projektin kannalta on huomattavasti parempi, että sähköasentaja laittaa väliseinäputket väliseinätyön mukana eikä kerros kerrallaan. (Koska tällöin saa levytettyä seinät heti umpeen ja jatkettua esimerkiksi tasoitustyöhön.) Motivoiko sähköasentajan taulukkopalkka tekemään työn hajanaisissa osissa? Tarvitseeko tuohon työhön sähköasentajan pätevyyttä?

Yksinkertainen esimerkki, mutta etsimme vastaavia kysymyksiä ja vastauksia kaikkien satojen työvaiheiden seasta.

Tämän pitää olla tällöin valmis, koska... No koska sanon niin.

Nykyaikaisessa rakennushankkeessa on niin monta toimijaa, rakennetta ja järjestelmää, ettei kukaan pyöritä niiden välisiä riippuvuussuhteita päässään tai edes Excelissä. Päätöksiä pitää tehdä, asioita viedä suunnitelmiin ja toteuttaa oikeaan aikaan – mutta ajankohdan määräytyminen ei ole läpinäkyvää.

Ja mitkä ovat vaikutukset, jos asiaa ei tehdä oikeaan aikaan tai jokin muuttuu matkan varrella? Viivästyssakko?

Mallintamalla prosessin paljastamme riippuvuudet sekä vaikutukset, ja vain totuus jää jäljelle.

Alalla tapahtunut paremman tavan etsiminen ei ole ollut turhaa.

Tahtituotannolla, yhdessä sopimalla ja hyvillä sotasuunnitelmilla on päästy 30% parempaan asentajan keskituntiansioon, lyhyempiin läpimenoaikoihin ja laadukkaampaan tekemiseen. Tätä tietä haluamme jatkaa.

Tarjoamme

Alla keskisuuren hankkeen esimerkkihinnoittelu

Yleistahtiaikataulu 7999€

 • Rakennuttajalle ja hankintavaiheeseen etenevälle pääurakoitsijalle.
 • Koko hankkeen tuotantototeutuksen optimointi.
 • Ehdotus työvaihe- ja urakkarajoista.
 • Tahtiaikataulu esitettynä selkeänä pdf:nä.
 • Tahtikohtaiset pohjakuvakartat työvaiheittain (määrät ja tahtien sisällöt).

Tuotantoaikataulu 7999€

 • Toteutukseen eteneville pää- ja aliurakoitsijoille.
 • Tahtiaikataulun sovittaminen toteuttajiin.
 • Työvaiheiden sisällön, resurssien ja aluejaon tarkastaminen sekä sitouttaminen (useampi tahtipalaveri).
 • Päivitetty tahtiaikataulu esitettynä selkeänä pdf:nä.
 • Tahtiaikataulun vienti aikatauluohjelmistoon ja tuotantoon.
 • Päivitetyt tahtikohtaiset pohjakuvakartat työvaiheittain ja urakoitsijoittain (määrät ja tahtien sisällöt).

Suunnitteluaikataulu 6999€ (tulossa)

Aikataulupäivitys sekä toteuman ja muutosten vaikutukset 2000€/kerta (tulossa)

Roadmap

Q2 2022

 • MVP / Proof of Concept -julkaisu.
 • Alfavaiheen pilotointi lähipiirin hankkeilla.

Q3-Q4 2022

 • MMP / Markkinoitavan ratkaisun julkaisu.
 • Betavaiheen pilotointi hankkeilla.
 • Onko sinulla alkamassa kohde, johon haluaisit laadukkaan ja sitoutetun tahtiaikataulun? Laita viestiä!